ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
สถานที่พบกลุ่ม
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
  m19 จิตอาสา ๙ ตามรอยพ่อ    ครูวัฒนา หงษาพล 
105 
102 
  331-333 
  m2 Forex    ครูตรรก จันทวิสูตร 
20 
11 
  422 
  m20 ติวเข้ามหาลัย    ครูสุนันท์ ชวาลารัตน์ 
19 
19 
  445 
  m5 การพับกระดาษไร้กาว    ครูกำไล, ครูอภิญญา ,ครูมนัทยา 
  423 
  m7 ซูโดกุ ม.ปลาย    ครูอัมรา,ครูทิพวัลย์ 
21 
21 
  336 
  p1 รู้เท่าทันโรค    ครูธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์ 
17 
17 
  821 
  p11 ยูยิตสู    ครูธีระเดช เนียมกุญชร 
15 
15 
  ศูนย์ชั้นล่าง 
  p12 เทควันโด    ครูณรงค์ชัย รอดอยู่ 
12 
12 
  ศูนย์ชั้นล่าง 
  p13 แบดมินตัน school    นักศึกษาฝึกสอน 
10 
15 
13 
  ศูนย์กีฬา 
  p2 บาสเกตบอล    ครูสมัย,ครูวรรณา 
25 
22 
32 
26 
  สนาม 
  p3 การเต้น(Dancer) ไทย-สากล    ครูอุบลวนา 
99 
90 
37 
30 
  หอประชุม 
  p4 กรีฑา    ครูอดิศักดิ์ มุงคุณแสน 
20 
17 
  สนาม 
  p5 แฮนด์บอล (หญิง)    ครูสมปรารถนา ทองนาค 
13 
11 
30 
29 
  ศูนย์กีฬา 
  p6 เสมารักษ์    ครูทิวาร์ ศรนรินทร์ 
17 
16 
  822 
  p7 ยูโด    ครูศิรินภา ศรีสวัสดิ์ 
27 
21 
22 
19 
  ศูนย์ชั้นล่าง 
  p8 ฟุตซอล    ครูศิริมงคล,ครูพงษ์พิพัฒน์ 
45 
42 
  ศูนย์กีฬา 
  p9 วอลเลย์บอล    ครูณรงค์ชัย รอดอยู่ 
19 
19 
  ศูนย์ชั้นบน 

หน้าอื่น. 1 2 3 4 5 6


พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311-225 ต่อ 128 โทรสาร 0-3930-1691